- รับเทรนฝึกงานเป็นพี่เลี้ยงให้ทีมใหม่ได้เป็นอย่างดี
- มีทัศนคติเชิงบวก ปรับตัวได้ดี ในทุกสถาณการณ์
- ทำงานเป็นทีมได้ ให้ความร่วมมือในองค์กรดี
- มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบสูง
บริษัทขอบคุณในความทุ่มเทที่มีให้บริษัทเสมอมาและขอให้มีความสุขสำเร็จในทุกๆด้าน ขอให้รักษาความดีไว้เช่นนี้ตลอดไป