ขั้นตอนการสมัครงาน

1
กรอกใบสมัคร เอกสารประกอบในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนรถ
4.สำเนาใบขับขี่
5.รูปถ่าย 1 นิ้ว


ทดสอบการขับรถขั้นพื้นฐานและทดสอบความสามารถในการขับขี่/ทำแบบทดสอบ

2

3
สัมภาษณ์งาน


ส่งตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

4

5
ส่งตรวจประวัติอาชญากรรม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานขับรถ

     คุณสมบัติพนักงานขับรถ  

       -  เพศชาย อายุ 25-50 ปี
       - วุฒิการศึกษา มัธยมต้นขึ้นไป(ม.3) หรือผ่านการอบรมแล้ว
       - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือประเภทอื่นตามที่บริษัทกำหนด
       - มีประสบการณ์ในการขับรถรับ - ส่งสินค้าอย่างน้อย 1 ปี ขยัน อดทน
       - มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความชำนานเส้นทางทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
       - มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อประสานงานในระหว่างรับ – ส่งสินค้า
       - สามารถตรวจสอบประวัติจากทะเบียนประวัติอาชญากรรมได้

     สวัสดิการของพนักงาน  

       -  จัดให้มีกิจกรรมทางด้านต่างๆเช่น แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
       - จัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อพบปะ พูดคุยปัญหาระหว่างพนักงานด้วยกัน
       - ชุดยูนิฟอร์ม
       - จัดให้มีงานเลี้ยงและมอบรางวัลสำหรับพนักงานดีเด่นประจำปี
       - จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี
       - จัดให้มีการทำประกันชีวิต กลุ่ม

     หน้าที่และความรับผิดชอบ พนักงานขับรถ   

       -  จัดให้มีกิจกรรมทางด้านต่างๆเช่น แข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
       - ตรวจสอบความพร้อมของสภาพรถ และพนักงานขับรถให้พร้อมก่อนเข้ารับงาน
       - ดูแลรถ ทำความสะอาดก่อนหรือหลังวิ่งงานเสร็จทุกครั้ง
       - เขียนรายงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานทุกครั้ง
       - จัดส่งเอกสารใบงานกับเจ้าหน้าที่ประสานงานทุกครั้งที่เสร็จสิ้นงาน
         เพื่อรวบรวมส่งผู้ว่าจ้าง และต้องติดต่อได้ตลอดเวลา
       - ตรวจสอบ ตรวจนับและดูแลการขึ้นสินค้า-ลงสินค้าให้เรียบร้อยทุกครั้ง
         หากเกิดเหตุผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานหน้างานให้รับทราบทันที่

 • >> เพศชาย การศึกษาปวส.-ปริญญาตรี (มีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์-ช่างยนต์)
  >> ใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้เป็นอย่างดี
  >> มีทัศนคติ/มนุษย์สัมพันธ์/ทักษะการสื่อสารที่ดี มีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี
  >> หน้าที่รับชอบ ดูทรัพย์สินบริษัท
        - อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ จัดทำข้อมูลStock เบิก-จ่าย
        - รถบริษัท ติดตามตรวจสอบGPS อนุมัติเบิกจ่ายจัดซ่อม เปรียบเทียบลดต้นทุนการจัดซ่อมบำรุง
  >> สามารถ Standby support งานได้ตลอดเวลา และงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
  >> เงินเดือนตามโครงสร้าง+ตามตกลง+โบนัสตามผลงาน

 •   หน้าที่ความรับผิดชอบ  

  - อบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน
  - บริหารวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อป้องกัน อุบัติเหตุ
  - จัดทำเอกสารต่างๆด้านความปลอดภัย จัดเก็บประวัติพนักงาน จัดอบรม
     เสนองานกิจกรรม ซ้อมแผนฉุกเฉิน ดับเพลิง ตรวจสารเสพติด ฯลฯ
  - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
  - เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ตามตกลง และ ประสบการณ์

 • >> เพศชาย , หญิง
  >> การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  >> ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  >> จัดทำภงด. 1,3,53 จัดระบบงานด้านบัญชี ทำงบภายในกำไร-ขาดทุนรายเดือน/รายปีได้
        ควบคุมเช็คตรวจสอบกระทบยอดรายการรับ-จ่าย และงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย
  >> เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ตามตกลง+โบนัสตามผลงาน

 • บริษัท มะลิทองโลจิสติกส์ จำกัด
  ประกาศรับสมัคร พนักงาน Admin 1 ตำแหน่ง
  คุณสมบัติ
  -เพศ ชาย - หญิง
  -อายุ 20 ปีขึ้นไป
  -จบการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
  -สามารถใช้งานโปรแกรม Office ได้
  -มีความรับผิดชอบ
  -มีความรักในงานบริการ
  -ชอบคุยกับผู้คน
  ลักษณะงาน
  -จัดทำเอกสาร
  -ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงาน
  -จัดเตรียมเอกสาร
  -จัดรถวิ่งงาน
  สถานที่ทำงาน
  -คลังน้ำมันบางจากที่สมุทรสาคร
  เงินเดือน
  ช่วงทดลองงาน 12,000 บาท
  ทำงาน จันทร์-เสาร์
  เวลา 08.00-17.00น.
  สนใจติดต่อ
  064-3645907 ( คุณหน่อย )