เพราะคิดรอบด้าน และมองทุกอย่างเป็นโลจิสติกส์ทำให้ทุกความต้องการของคุณครบจบที่ "บริษัท มะลิทอง โลจิสติกส์ จำกัด"