เมื่อยามวิกฤตของบ้านเมือง มะลิทอง ขอร่วมแบ่งเบาปัญหาปากท้องเพื่อนร่วมชาติ ถึงแม้จะแค่เล็กน้อยแต่เราก็ยินดีทำด้วยใจ